Portret użytkownika Zdzisław Gromada

Demokracja obywatelska

                                                       Motto „Zgoda buduje – niezgoda rujnuje”
Mamy dwie odmiany demokracji: przedstawicielską i obywatelską. Jak nazwa wskazuje w  warunkach demokracji przedstawicielskiej najważniejsi są PRZEDSTAWICIELE a w demokracji obywatelskiej – OBYWATELE. 

Demokracja obywatelska funkcjonuje analogicznie jak spółki akcyjne. Każdy obywatel jest właścicielem jednej akcji. Obywatele/akcjonariusze ogłaszają konkurs i wybierają spośród kandydatów „zarząd spółki” - parlament, rząd, prezydenta. Określają zarządowi warunki pracy i płacy i sprawują nad nim stałą kontrolę. Zastrzegają sobie wyłączne prawo do  podejmowania najważniejszych decyzji. Demokrację obywatelską z powodzeniem od 150 lat stosują w swojej ojczyźnie Szwajcarzy. 50 lat temu ich 4 największe ugrupowania polityczne doszły do wniosku, że w warunkach autentycznej władzy zwierzchniej obywateli nie opłaca się prowadzenie wojny na górze, gdyż jest  to źle oceniane przez pracodawców tj. wyborców. Korzystne dla nich będzie usiąść przy okrągłym stole i wspólnie poszukiwać kompromisowych i racjonalnych rozwiązań problemów obywatelskich.  Zawarły miedzy sobą umowę wielkiej koalicji rządowej tzw. magiczną formułę. Od tego czasu Szwajcarzy mają stały rząd. Mądrość ludowa mówi ZGODA BUDUJE. Przykład Szwajcarów potwierdza to powiedzenie. Z pozycji „biedny jak Szwajcar” awansowali do najbogatszego narodu na świecie.

W warunkach demokracji przedstawicielskiej jest inaczej. Sprawowanie władzy zwierzchniej obywateli nad politykami ograniczone jest do minimum tj. do uczestnictwa raz na cztery lata w sondażu popularności kandydatów na polityków. Politycy, którzy cieszą sią większą popularnością i uzyskali najwięcej głosów poparcia tworzą tzw. koalicję rządzącą. Ci, którzy uzyskali mniej głosów w rankingu popularności są tzw. opozycją. Obywatele powierzają koalicji sprawowanie pełni władzy a opozycji kontroli pracy koalicji. Między koalicją rządzącą a opozycją nigdy nie ma zgody. Cały czas trwa permanentna wojna na górze o głosy wyborców. Mądrość ludowa mówi NIEZGODA RUJNUJE. Jak pokazuje międzynarodowy zegar zadłużenia publicznego http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/poland jesteśmy aktualnie zrujnowani przez polityków na ponad 1100 mld zł. czyli ok. 30 tys. zł. na mieszkańca.

Inną wrodzoną wadą demokracji przedstawicielskiej jest konflikt Interesów. Dla PRZEDSTAWICIELI najważniejszą sprawą jest utrzymanie się u władzy a dla OBYWATELI by „ojczyzna rosła w siłę a obywatelom żyło się dostatnio”.

Zmiana mentalności z podwładnego na obywatela – pierwszy krok w kierunku demokracji obywatelskiej

Wywodzimy się z tzw. zwierząt stadnych. Mamy zapisane w genach, że naszym panem i sędzią jest alfa. On daje nam zadania do wykonania i dzieli pomiędzy nas efekty polowań. Zmiana naszej mentalności z podwładnego na obywatela, który samodzielnie decyduje zarówno o swoim prywatnym jak również publicznym losie, wymaga praktycznej szkoły obywatelskiej na płytkiej wodzie – w małych ojczyznach. Ten sposób zmiany mentalności podwładnego na obywatela zastosowali z powodzeniem Szwajcarzy. 150 lat temu obywateli było już tak dużo, że „przekonali” polityków do historycznego zapisu w ich Konstytucji dającego im prawo sprawowania władzy zwierzchniej.

Otwarcie szkoły postawy obywatelskiej to tylko/aż stworzenie warunków prawnych do pełnej samorządności mieszkańcom  gmin. To tylko/aż zmiana rangi ustawy o referendum lokalnym z bezwzględnie obowiązującej  na fakultatywnie obowiązującą tj. taką, którą w całości lub  częściowo mogą wg własnego uznania mieszkańcy gmin zmienić. Stowarzyszenie Demokracja Bezpośrednia organizuje Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej dla nowelizacji ustawy o referendum lokalnym. Proponujemy, by w tej ustawie znalazł się zapis analogiczny jaki umieścili Szwajcarzy w swojej Konstytucji w 1848 roku.

Mieszkańcy gminy w drodze referendum mogą samorządnie stanowić w swojej gminie zasady przeprowadzania referendów.

Albo będziemy sprawowali władzę zwierzchnią nad politykami albo będziemy żyli w warunkach permanentnej wojny naszych polityków i utoniemy w długach.  Znikniemy z mapy świata. Grupa przekonanych, że w/w OIU to  jedyna droga budowy w naszej ojczyźnie demokracji obywatelskiej.

**************************

Prezydent USA J. F. Kennedy poprosił obywateli: Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie. Pytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju. Jeśli Ty chcesz zrobić coś dla naszej ojczyzny podpowiadamy:  Zgłoś swój akces do Komitetu OIU na adres: oiu.samorzadna.gmina@gmail.com  Przekonaj do idei  autentycznej samorządnej gminy demokratycznie wybranych włodarzy i mieszkańców Twojej małej ojczyzny.  Bez Twojej pracy organicznej i dużego poparcia obywateli nigdy nie będziemy mieć w naszej ojczyźnie demokracji obywatelskiej.

Portret użytkownika Zdzisław Gromada

Sondaż "obywatelskości" partii politycznych RP

Art. 4 Konstytucji RP mówi jednoznacznie że władzę zwierzchnią w naszej ojczyźnie ma sprawować Naród. Niestety jest to jak dotychczas martwe prawo. Czy nasze ugrupowania polityczne chcą to zmienić?

Demokracji a w szczególności tej bezpośredniej nie można obywatelom wychowanym od zarania dziejów w poddaństwie odgórnie narzucić. Sprawowania władzy zwierzchniej obywatele na wstępie muszą próbować i nauczyć się na „płytkiej wodzie” tj. w małych ojczyznach np. w gminach. Taką szkołę zaliczyli Helweci. Stowarzyszenie Demokracja Bezpośrednia wyszło z inicjatywą uruchomienia takiej szkoły w naszej ojczyźnie. Proponujemy uzupełnić obecnie obowiązującą ustawę o referendum lokalnym o zapis:

Mieszkańcy gmin w drodze referendum przeprowadzonego zgodnie z tą ustawą mogą zmienić w swojej gminie częściowo lub całkowicie jej treść i ustanawiać zasady organizowania oraz przeprowadzania referendów w ich gminie według własnych przekonań i możliwości

Największa wadą naszego systemu politycznego jest konflikt interesów polityków i obywateli. Ugrupowania polityczne pod groźbą przegrania wyborów nie mogą proponować wyborcom niepopularnych a często niezbędnych decyzji typu "zaciskanie psa". W efekcie nasz dług publiczny zastraszająco rośnie. Dobrym sposobem racjonalnej gospodarki finansowej jest system polityczny stosowany przez spółki w których akcjonariusze sprawują władzę zwierzchnią nad zarządem. Taki system polityczny stosują z powodzeniem Szwajcarzy. Proponowane OIU to pierwszy krok wprowadzenia takiego systemu w naszej ojczyźnie. Niestety nie jest to referendum/pytanie rodzaju: Czy chciałbyś być pięknym, mądrym i bogatym? - obywatele mają niewielkie szanse na jego realizację

Deklarowanym celem każdej partii jest dobro obywateli tzn. że OBYWATELE powinni być dla niej najważniejsi. Nasza propozycja to tylko/aż przekazanie więcej władzy OBYWATELOM małych ojczyzn. Jaka jest Twoja partia? Czy dla Twojej partii OBYWATELE są najważniejsi ?

Czy TWOIM zdaniem TWOJA partia może/powinna naszą propozycję włączyć do swojego programu przedwyborczego i go zrealizować?

Czytelniku - zadaj takie pytanie swoim znajomym członkom i sympatykom konkretnych partii i wynik sondażu zamieść w komentarzu. Powinniśmy znać ile "obywatelskości" jest w poszczególnych partiach. Na kogo powinniśmy głosować

Portret użytkownika Zdzisław Gromada

Zaproszenie do komitetu obywatelskiej inicjatywy ustanowienia prawa gmin do pełnej samorządności


Nasze Stowarzyszenie oraz grupa przekonanych do demokracji XXI wieku obywateli RP organizuje Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej dla nowelizacji ustawy o referendum lokalnym i zmiany jej obowiązkowego w gminach charakteru na fakultatywny. Proponujemy uzupełnić ustawę o referendum lokalnym z dn. 15 września 2000 r. Dz. U. 2000 Nr 88 poz. 985 o zapis:
 
Mieszkańcy gmin w drodze referendum przeprowadzonego zgodnie z tą ustawą mogą zmienić w swojej gminie częściowo lub całkowicie jej treść i ustanawiać zasady organizowania oraz przeprowadzania referendów w ich gminie według własnych przekonań i możliwości.

W 1848 roku Szwajcarzy analogiczny do proponowanego zapis wprowadzili w swojej Konstytucji. W tych warunkach, w Federacji CH obywatele autentycznie sprawują władzę zwierzchnią. Skutecznie blokują nieracjonalne gospodarowanie publicznymi pieniędzmi oraz pozwalają podejmować trudne i perspektywiczne decyzje. To spowodowało, że powiedzenie „biedny jak Szwajcar” stało się nieaktualne. Według raportu Credit Suisse, w 2013 r. wartość majątku przeciętnego Szwajcara wynosiła 407,2 tys. dolarów.  Polaka w tym czasie prawie 20 razy mniej bo 20,8 tys. dolarów!!

Jest nas jeszcze za mało, by skutecznie spowodować legalizację tego projektu, dlatego:

• jeśli nie są Ci obojętne sprawy Twojej małej oraz naszej dużej Ojczyzny,
• jeśli należysz do tych, którzy chcą współdecydować o losie swojej lokalnej społeczności  i przyczynić się do jej prawdziwie samorządnego i zrównoważonego rozwoju

przyłącz się do nas, aby wziąć udział w przeprowadzeniu tej historycznej inicjatywy.
Rozpropaguj w swojej małej ojczyźnie naszą ideę. Pomóż w utworzeniu aktywnej grupy, a jej przedstawiciel niech przyśle deklarację przystąpienia, a następnie listę popierających do  Ogólnopolskiego Komitetu OIU,

Będziemy wzajemnie wspierać się w działaniach, przepływie informacji. Na potrzeby naszego Komitetu utworzyliśmy już stronę internetową:  www.gmina.demokracjabezposrednia.pl oraz kontakt mailowy: oiu.samorzadna.gmina@gmail.com, zapraszamy również do kontaktu telefonicznego z niżej wymienionymi przedstawicielami naszego OIU, a także polecamy Państwa uwadze Przewodnik po inicjatywie obywatelskiej, przygotowany w ramach projektu Sieć 118.

Przyłącz się do nas i sprawdź, jak bardzo nasza inicjatywa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Twojej lokalnej społeczności.

Deklarację przystąpienia do Komitetu OIU prosimy przesłać na adres:
Jarosław Utrata; ul. Nefrytowa 1; 05-510 Konstancin Jeziorna

W imieniu Komitetu OIU :

Jarosław Utrata, tel. 503 150 112
Zdzisław Gromada, tel. 607 638 743

 
 
ZałącznikWielkość
Deklaracja przystąpienia do Komitetu OIU.doc23.5 KB
Lista obywateli posiadających czynne prawo wyborcze popierających OIU uzupełnienia ustawy o referendum lokalnym o zapis.doc38 KB
Portret użytkownika admin

Generalne Zgromadzenie Democracy International 2014


Walne Zgromadzenie Democracy International 2014


Ostatnie Walne Zgromadzenie Democracy International, parasolowej organizacji promującej Demokrację Bezpośrednią na Świecie, której jesteśmy współzałożycielami i członkami, dbyło się 5. Kwietnia 2014 w Bratysławie. 

Na zebraniu reprezentował nas Jordan Cibura.

Podczas zebrania przyjęto sprawozdanie merytoryczne, finansowe oraz wybrano nowy Zarząd, którego członkami są:

Daniela Bozhinova (Bułgaria)
Gerald Häfner (Niemcy)
Bruno Kaufmann (Szwajcaria/Szwecja)
Joe Mathews (USA)
Erwin Mayer (Austria)
Suresh Nautiyal (Indie)
Arjen Nijeboer (Holandia)
Rafael Pinero (Urugwaj)
Prof. Jung-OK Lee (Japonia)
Daniel Schily (Niemcy)

Democracy International aktualnie przeprowadza kampanię na rzecz bardziej demokratycznej Unii Europejskiej. Szczegóły pod adresem poniżej:

http://www.democracy-international.org/join-campaign-calling-democratic-...
 

Wschodzące miasta

     W średniowieczu miasta dawały azyl swobody od dominacji władców feudalnych. Dziś miasto i jego samorząd to szansa na ucieczkę przed nieefektywnością rządu. Na świecie jest już wiele przykładów miast, które postanowiły zbudować własną politykę, w tym międzynarodową.

     Zasada pomocniczości (lub inaczej subsydiarności) jest intuicyjna i znana od wieków – problemy społeczne należy rozwiązywać na najniższym możliwym poziomie. Myśliciele – od Platona począwszy, przez utopijnych socjalistów, na kibucnikach skończywszy – mieli bardzo konkretne poglądy na temat maksymalnej wielkości państwa, które pozwala na jego sprawną organizację. Uważali, że duże organizmy mają naturalną skłonność do przekształcania się w tyranie.

Samorząd może działać lepiej

     Potencjalnie wyższa efektywność samorządu ma wiele źródeł. Nassim Nicolas Taleb zwraca uwagę, że politykom dużo trudniej jest gadać bzdury w sprawach lokalnych niż w sprawach globalnych. Taleb pokazuje, że władza, która „ma twarz” i nie jest odgrodzona kordonem sekretarek działa lepiej. Gdy rządzący i rządzeni mają szanse spotkać się osobiście, narzędziem kontroli społecznej może być uczucie wstydu, który pozwala wpłynąć na zmianę złych decyzji. Taki kanał oddziaływania jest dużo słabszy, gdy zadajemy się tylko z bezosobowym urzędem, którego pracownicy na wszystkie zastrzeżenia niezadowolonych mają w odpowiedzi jedynie „takie są przepisy”.

Czytaj dalej na ObseratorFinansowy.pl

Autorem artykułu jest członek naszego stowarzyszenia - Krzysztof Nędzyński

Portret użytkownika jordan

Nadesłane: Warszawa 13/10 . Referendum w sprawie odwołania prezydenta m.st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz

Informujemy, że w tę niedzięlę (13 paździrnika) w Warszawie odbędzie się referendum odwoławcze.

Nasze Stowarzyszenie z definicji zajmuje się demokracją bezpośrednią, a referendum odwoławcze (tzw. recall) jest instrumentem demokracji przedstawicielskiej.

(Wybieranie a także odwolywanie reprezentantów to jest demokracja pośrednia. Demokracja bezpośrednia to głosowanie w konkretnych kwestiach/sposobach rozwiązania konkretnych niepersonalnych spraw)

Choć nie uważamy referendów odwoławczych za najlepszą formę rozwiązywania problemów politycznych, mimo to zachęcamy Warszawiaków do skorzystania z tej rzadkiej możliwości aktywności politycznej i  wypowiedzenia się w tej kwestii.

Więcej informacji: 

Portret użytkownika jordan

Przewodnik po demokracji bezpośredniej

Czy demokracja bezpośrednia niszczy gospodarkę i podsyca konflikty? Czy przeciętny obywatel jest zbyt głupi, żeby podejmować trudne decyzje polityczne? Na te i na wiele innych pytań odpowiada „Przewodnik po demokracji bezpośredniej”, którego polskojęzyczna edycja powstała dzięki Stowarzyszeniu „Obywatele Obywatelom” we współpracy z naszym Stowarzyszeniem Demokracja Bezpośrednia.

Książka dostępna w postaci pliku PDF, MOBI, EPUB a także jako audiobook w wysokiej (230MB) oraz niskiej (59MB) jakości.

Subskrybuje zawartość